Садржај

Април 2011: ПИСАЊЕ, ЛЕПТИРОВ ЛЕТ, ЗАВОЂЕЊЕ, КРАТКЕ ПРИЧЕ

Мај 2011: БУДИМО ЉУДИ, ПОХВАЛА ЛУДОСТИ, ПЕТ ВЕЛИКИХ ТАЈНИ, ТЕСТАМЕНТ

Корисне информације о блогу су на страници Читаоцима

Садржај песама и прича по постовима

април 2011

Пост: ПИСАЊЕ
Тема: Зашто пишем
Наслови песама:
                              -Са друге стране огледала
                              -Загонетка
                              -Некакав смех
                              -И тако
Пост ЛЕПТИРОВ ЛЕТ - приповетка
Пост ЗАВОЂЕЊЕ - приповетка
Пост КРАТКЕ ПРИЧЕ
Наслови прича
                              - Тајна при ча о Малом принцу
                              - Јован
                              - Самоспознаја
                              - Последња порука
                              - Дедина прича
                              - Задужбина
                              - Балада о пророку
                              - Прелаз
                              - Проклетство
мај 2011
Пост БУДИМО ЉУДИ
Тема: Песме надахнуте вером
Наслови:
                              - Шта је Исус писао по прашини
                              - Тројеручица
                              - Будимо људи
                              - Фауст између Мефиста и Христа
                              - Грешникова прича
                              - Монах и вук
                              - Монахов пут
Пост: ПОХВАЛА ЛУДОСТИ
Тема: Злоупотреба човека
Наслови:
                              - Лош дан
                              - Похвала лудости
                              - Пустињске кише
                              - Закон мафије
                              - Ни тамо ни овамо
                              - Крик
                              - Reality
                              - Строго контролисано лудило
                              - Велики петак 2011
Пост ПЕТ ВЕЛИКИХ ТАЈНИ
Тема: Шта је срећа?
Наслови:
                              - Мали трактат о срећи
                              - Невидица
                              - Мала језичка недоумица
                              - Ћутња
                              - Ако
                              - Света заблуда
                              - Search... no matches found
                              - Сећање
                              - Пет великих тајни
Пост Тестамент приповетка